Byggeplasskilt

Skiltene for byggeplass inneholder sikkerhetsinformasjon som påbud, forbud, adgang forbudt. Skiltene bør formidle tydelig hvilke lover og regler som gjelder, slik at de ikke misforstås av personer.

Bygge og anleggsplasser rundt om i Norge har behov for  å informere om hvilke firmaer som arbeider der og hvilke lover og regler som gjelder på byggeplasser, men det er også en fin måte å profilere sin bedrift på.

Typiske standard skilt på byggeplassen er anleggsområde adgang forbudt, adgang forbudt for uvedkommende, anleggsområde skilt med informasjon om påbudt verneutstyr og riving pågår skilt for å nevne noen. Vi tilpasser byggeplasskilt etter behov.

Vi leverer alle typer skilt for byggeprosjekt til små og store entreprenører. Vi leverer  også HMS tavler og byggeplassbannere.

Retningslinjer for skilting av byggeplasser

– Skiltingen skal være uten belysning.
– Frittstående skilt må ikke plasseres slik at de hindrer viktige siktelinjer.
– Skiltene må være i samsvar med eller gitt løyve etter vegloven § 33. Se § 33 vedlagt
– Skiltene skal bare angi hvilke aktører som deltar i byggingen, eventuelt ha en illustrasjon av
prosjektet. Aktører vises med tekst, ikke logo.
– Skiltene skal ikke være uforholdsmessig store.
Når det gjelder byggeplassgjerder er dette noe plan- og bygningsetaten ikke har tatt høyde for når de satte opp retningslinjene, men vanlig praksis viser:
– Banner / skilt tilpasset bygge-gjerdet kan henges opp uten søknad. Hvis det skal henges
langsgående banner langs større deler av gjerdet, må dette søkes om.
Med andre ord: Bruk sunn fornuft og ikke overprofiler byggeplassen!

Viser alle 10 resultater