Byggeplasskilt

Byggeplassskilt-kategorien inneholder sikkerhetsinformasjon som påbud, forbud og adgang forbudt. Skiltene bør formidle tydelig hvilke lover og regler som gjelder, slik at de ikke kan misforstås av noen. Bygge og anleggsplasser rundt om i Norge har krav om å informere om hvilke firmaer som arbeider der og hvilke lover, regler samt retningslinjer som gjelder på byggeplassen. I tillegg er det en fin måte å profilere sin bedrift på.

Typiske standardskilt på byggeplassen er anleggsområde adgang forbudt, adgang forbudt for uvedkommende, anleggsområde skilt med informasjon om påbudt verneutstyr og riving pågår skilt for å nevne noen. Vi produserer og leverer alle type byggeplassskilt raskt og effektivt. Alle skilt som er beregnet for utendørs bruk er belagt med UV-film, slik at de holder i mange år – også ved direkte sollys.

Vi leverer alle typer skilt for byggeprosjekt til små og store entreprenører.

Rettningslinjer for skilting av byggeplassskilt på byggeplasser

– Skiltingen skal være uten belysning.
– Frittstående skilt må ikke plasseres slik at de hindrer viktige siktelinjer.
– Skiltene må være i samsvar med eller gitt løyve etter vegloven § 33. Se § 33 vedlagt
– Skiltene skal bare angi hvilke aktører som deltar i byggingen, eventuelt ha en illustrasjon av prosjektet. Aktører vises med tekst, ikke logo.
– Skiltene skal ikke være uforholdsmessig store. Når det gjelder byggeplassgjerder er dette noe plan- og bygningsetaten ikke har tatt høyde for når de satte opp retningslinjene, men vanlig praksis viser:
– Banner / skilt tilpasset bygge-gjerdet kan henges opp uten søknad. Hvis det skal henges langsgående banner langs større deler av gjerdet, må dette søkes om. Med andre ord: Bruk sunn fornuft og ikke overprofiler byggeplassen med byggeplassskilt.

Andre typer byggeplassskilt

Noe du er ute etter som du ikke finner? Vi tilpasser det meste og sender i løpet av kort tid. Kontakt oss på hei@varselbutikken.no, eller bruk Facebook Messenger chat-funksjon på siden vår. https://www.facebook.com/varselbutikken/

Viser alle 10 resultater

Handlekurv